Card image cap

Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sigortası


Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlar içinde teminat altına alır.

Neden Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sigortası Yaptırmalısınız ?

Analı Sigorta Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sigortası; tehlikeli maddelerle mesleğini sürdüren kişi ve kurumları, faaliyetleri sırasında, herhangi bir sebepten dolayı, 3. şahısların uğrayabileceği zararlara karşı teminat altına alır.

analı-sigorta

Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sigortası

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır. LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüp Gaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacı tarafından tazmin edilir.