Card image cap

Sorumluluk Sigortaları


İş yerinizde oluşabilecek can ve mal kayıplarınızın güvencesi Analı Sigorta’dan, huzur içinde çalışmak sizden.

Teminatlar

İşveren mali mesuliyet sigortaları

İşverene bağlı SSK’li çalışanların, iş yerlerinde yaşayabilecekleri iş kazaları nedeni ile, işverenin ödemek zorunda kalabileceği tazminat tutarı poliçede belirtilen limitler kapsamında teminat altına alınır. Bu limitlere olası dava ve avukatlık ücretleri de dâhildir.

Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası

Sigortalının poliçe üzerinde belirtmiş olduğu adreste, yürüttüğü ticari faaliyeti esnasında, 3. şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Mesleki sorumluluk sigortsı

Sigortalının poliçede belirtilmiş olan mesleki faaliyetini gerçekleştirmesi sırasında, mesleğini hatalı veya eksik yapması nedeniyle, 3. şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının poliçe üzerinde belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortsı

Özel güvenlik hizmetine dair kanun çerçevesinde çalıştırılan özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik mevzuatında belirtilen koşullar altında görevlerini yerine getirmeleri sırasında 3. şahıslara verebilecekleri zararların poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortsı

Sağlık hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan hekimlerin mesleğini yerine getirirken 3. şahıslara verebilecekleri zararların poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortsı

Likit Petrol Gazı (LPG) tüplemesi yapan firmaların, doldurdukları/doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye sattıkları tüplerin, kullanıldıkları yerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verecekleri maddi ve bedeni zararların poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortsı

Bu sigorta ile poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu tüm zararlar, sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınır.